FANTOMY POMIAROWE DLA PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH

Wychodząc naprzeciw potrzebie dokładnego pomiaru wewnątrz produktu krwiopochodnego PLService opracował fantomy pomiarowe oparte o precyzyjne rejestratory temperatury z sondą umieszczoną wewnątrz pojemnika oraz własne oprogramowanie do generowania raportów. 

Od kilku lat z powodzeniem stosujemy w/w fantomy pomiarowe w walidacji procesu rozmrażania osocza. Rozwiązanie to spotkało się z dużą aprobatą użytkowników ze względu na swoją przemyślaną konstrukcje i precyzje pomiaru. Teraz nadszedł czas by wykorzystać wszystkie możliwości opracowanego rozwiązania. W procesie walidacji dotyczącym temperatury składników krwiopochodnych kluczowym elementem jest faktyczna temperatura wewnątrz produktu a nie temperatura otoczenia urządzeń rozmrażających / chłodzących / mrożących. 

Wielokrotnie spotkaliśmy się z tym iż personel Banku Krwi nie radził sobie z nałożonymi na niego obowiązkami  związanymi z koniecznością corocznych walidacji. W 99% nieporadność jednak nie wynikła z braku wiedzy lub umiejętności, lecz z braku odpowiednich narzędzi / rozwiązań by przeprowadzić taki proces zgodnie z wytycznymi i uzyskać rzetelne i powtarzalne wyniki pomiarów.

Od teraz inżynierowie PLService pozostają do Państwa dyspozycji oferując kompletne rozwiązanie. Skontaktuj się z nami

Co wyróżnia fantomy pomiarowe PLService ?

 • Pomiar temperatury wewnątrz produktu!
 • Proces walidacji nie zakłóca codziennego użytkowania urządzenia.
 • Realny  wpływ czynników zewnętrznych takich jak otwieranie i zamykanie urządzenia, pojemnika transportowego, pomieszczenia na temperaturę przechowywanego produktu.
 • Raport z wykresem przebiegu krzywej temperatury w formie cyfrowej zabezpieczony przed możliwością ingerencji w odczytane dane przez osoby trzecie.
 • W porównaniu do tradycyjnych czujników temperatury umieszczanych wewnątrz urządzeń eliminuje wahania pomiaru związane z włączaniem / wyłączaniem agregatu.
 • Możliwość określenia dodatkowych parametrów takich jak bezpieczny czas wyłączenia, dobowa histereza, wpływ temperatury zewnętrznej na urządzenie.
 • Rejestracja maksymalnie 2730 punktów w czasie całego procesu w rozdzielczości co 1 lub 5 minuty w zależności od procedury.
 • Objętość fantomu zbliżona do objętości produktów 250 ml +/- 25ml ( z wyjątkiem KKP)
 • Zakres pomiaru -40˚C + 80˚C
 • Dokładność pomiaru +/- 0,25 ˚C
 • Rozdzielczość pomiarów 0,03˚C

Więcej o usługach świadczonych z wykorzystaniem fantomów: