KONTROLE SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62353:2015

PLService zwraca szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektronicznego sprzętu medycznego. Jest to jedno z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych, jak i ich późniejszymi użytkownikami.

Uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów, jak i pracowników.

W zgodzie z przepisami

18 września 2010 roku weszła w życie Ustawa o wyrobach medycznych, w której zdefiniowano wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, używany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych.

W ustępach 6, 7 i 8 tego samego artykułu Ustawy znajdziemy także informację mówiącą o tym, że świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowania, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Norma PN-EN 62353 skierowana jest przede wszystkim do serwisów urządzeń medycznych i służb utrzymania ruchu w szpitalach (serwisów wewnętrznych). Podaje ona zestaw niezbędnych i koniecznych do wykonania czynności i pomiarów w celu stwierdzenia, że konserwacja, naprawa czy włączenie urządzenia do ruchu zostały wykonane właściwie, a urządzenie medyczne nie stwarza niebezpieczeństwa dla pacjenta i/ lub personelu.

Wszyscy inżynierowie PLService są wyposażeni w nowoczesny sprzęt pomiarowy Fluke Biomedical oraz przeszkoleni z w/w normy w zewnętrznym ośrodku szkoleń. Ponadto każdy posiada uprawnienia SEP kontrolno-pomiarowe do 1 KV w kategorii D i E wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Każda z interwencji serwisowych PLService zakończona jest sprawdzeniem sprzętu zgodnie z normą PN-EN 62353. Gwarantuje to Państwu najwyższą jakość usług i dalsze bezpieczeństwo użytkowania sprzętu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Nasi specjaliści pozostają do państwa dyspozycji.