Większa elastyczność zasobów obsługi

W czasach, gdy optymalizacja kosztów staje się coraz ważniejsza, a wykwalifikowanych pracowników obsługi brakuje, zlecenie części zadań firmie zewnętrznej – zwłaszcza czasochłonnych procedur walidacji, planowych okresowych kontroli urządzeń – może pozwolić twoim pracownikom skupić się na kluczowych zadaniach, nowych projektach i rozwoju twojej działalności.

Podział kosztów

Technicy PLService są koordynowani zdalnie i mają dostęp do systemu CRM administrującego bezpośrednio interwencjami dotyczącymi Twoich urządzeń. Wszystkie zlecenia są całkowicie obsługiwane przez PLService, od ustalenia terminu wizyty przez realizację zlecenia aż do zakończenia zlecenia wynikiem pozytywnym. Wszystkie wymagane w trakcie czynności korekcyjne są po stronie PLService. Fakturowana jest tylko interwencja zgodnie z wcześniej przedstawionym kosztorysem. Pozwala to przewidzieć i optymalizować koszty pośrednie.

Gwarancja jakości

Technicy PLService pracują zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami prawnymi, oraz wytycznymi: GMP, Producentów sprzętu, Banków krwi, Laboratoriów medycznych. Odbywają cykliczne szkolenia zarówno w zakresie samego sprzętu jak i w/w obowiązujących przepisów, norm, wytycznych związanych z urządzeniami sklasyfikowanymi jako wyroby medyczne.  Wieloletnie doświadczenie i niska rotacja personelu w zespole gwarantują fachowość i zaangażowanie na najwyższym poziomie.